Unsplashed background img 2


De beste informatie over bachelorstudies in Nederland
  • Universitaire bachelors wordt iedere dag volledig geupdate;
  • De universiteiten staan zelf garant voor de kwaliteit van de informatie;
  • Aangeleverde informatie wordt door ons niet aangepast of gefilterd.

Universitaire bachelors wil betrouwbare, onafhankelijke en vergelijkende informatie over studies op een passende wijze toegankelijk maken. Door middel van de onafhankelijke website universitairebachelors.nl wordt (aanstaande) studenten de mogelijkheid geboden opleidingen met elkaar te vergelijken.

Primaire bron van Universitaire bachelors zijn de universiteiten. Zij leveren hun informatie aan via Hodex. Overige bronnen zijn:

  • Nationale Studenten Enquete
  • DUO
  • VSNU / Vereniging Hogescholen (1cijferHO)
  • CBS
  • Nibud
  • Elsevier

> complete agenda
Open Dag VU-PThU; 1 april te Amsterdam
Protestantse Theologische Universiteit
Informatieavond Parttime Master Bedrijfskunde
Erasmus Universiteit Rotterdam
Open Avond 5 april 2017 (Deeltijd)
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Open avond alle opleidingen
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Voorlichtingsavond Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht in Deeltijd
Erasmus Universiteit Rotterdam
Open Dag De Haagse Hogeschool
De Haagse Hogeschool
Open Dag De Haagse Hogeschool
De Haagse Hogeschool
Open Dag De Haagse Hogeschool
De Haagse Hogeschool
Open Dag 7 april
Hanzehogeschool Groningen
Vragenavond Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool van Amsterdam